Ovih je dana Jurica Levatić (Mammut, Himalaya sport ) boravio u Mišjoj peći a danas je "stisnul"  Matamoros ( 7c ) te Kindergarten direkt ( 7b ). 

Donča!