Naša nova klubska nada Marjan Lonjak je u nedjelju na Pokojcu popeo svoj dosad najteži smijer  – Gandalf  6b. Čestitamo!