David K. na Pokojcu je jučer popeo smjer Khevenhiller (7c/c+). Iako je već dva puta padao sa hvatišta odakle je  mogao pogladiti sidrište, jučer je ipak uspio popeti. Čestitke i kako bi naši USA prijatelji rekli: Keep Up!