Ekipa Vertikalovca : Igor Č. ( Petzl,Himalayasport),Ljubomir S i Vedran J. zajedno sa SunČicom i Biljanom te ostalom logističkom potporom uputili su se 2.7.2008 na penjačku ekspediciju" Madagaskar 2008 ". Njihova ideja je ta, da se popnu na najviši vrh Madagaskara – na 800 metara visoku stijenu Tsaranoro, smjerove Shortcart – ( 7c+ ) i
 Out Of Africa – ( 7a+ )   i to ne u bilo kojem vremenu već u 1 danu….

Igor Č . : " Cilj nam je ne samo popesti do vrha, nego i učiniti to u odreðenom vremenu. u cijelome usponu pratit će nas ekipa koja će nas fotografirati i snimati, a sve to će biti objedinjeno u kratkome filmu o ekspediciji. "

    Igor i Ljubo namjeravaju popesti smjer Shortcart – ( 7c+ ) a Sunèica i Biljana ( možda će Vedran umjesto Biljane) smjer Out Of Africa – ( 7a+ ).
    Ekipa će tamo ostati do 24.7.08 i u tom vremenu se trebaju prilagoditi
 na ðin-tonik, klimu  i sastav stijene – granit !  Kako imaju iskustva s penjanjem po granitnim stijenama ( dva puta su penjali El Capitan  )  problema nebi trebalo biti ( neznm kako će s ðin-tonikom  Cool
   Oni će takoðer biti prvi Hrvati koji će osvojiti tu stijenu a hoće li uspijeti  realizirati svoje ciljeve – s obzitom na iznimnu težinu 7c+ i 7a+ unutar 24h –  saznat ćemo uskoro.

   Podsjetimo se samo da su Čorko & Ljubo te  Sunčica & Biljana NAJBRŽI hrvatski penjači u Big Wall-u !

  Evo i par slikica o Madagaskaru i smjerovima koje namjeraaju popesti.