Smjer se nalazi u Rimskom prolazu i kombinacija je smjerova Rainbow Warrior i Veronika, a od tuda i naziv Duga Veronika. Spit koji povezuje ta dva smjera je davno zabušio Marko Rožman, a ja sam ga sasvim slučajno uočio ni ne znajući za postojanje moguće kombinacije.

Ocjena smjera je za sada 7c+/8a i čeka prve ponavljače da zaokruže ocjenu. Nadam se zaokruživanju na 8a jer drugi najbolji sektor na Kalniku – Rimski prolaz (prvi je vjerojatno Drugi zub) zaslužuje barem jednu 8-icu 🙂

Za sve one željne “FA”-ova (first ascent) tu su još: Mimijev projekt na sektoru Kuda idu divlje svinje, dva smjera na Dry tooling sektoru u Vražjem vrtu, lijevi ulaz u Crnu kraljicu u Rimskom prolazu… i ako znate za još koji javite mi.

Ne smijemo zaboraviti na možda najveću poslasticu Kalnika – prečka Gom Jabbar – 8b u Rimskom prolazu koja još uvijek čeka na prvo ponavljanje!

Siniša Škalec

Video uspona iz smjera Duga Veronika – 7c+/8a:

Obratite pažnju na “pijanog” zihrača u prvim sekundama videa