Za nekoga Jurinog kalibra (2x8c) baš i nije vijest to što se popeo neki opskurni 7c+ od 2-3 spita u nekom poluzaboravljenom sektoru na Kalniku, ali ovdje je riječ o nečem sasvim drugom, jednoj posebnoj satisfakciji.

Bila je to za Juru jedna prekrasna avantura u Šumici, znao je da će kad tad završiti, ali duboko u sebi se nadao da će barem još malo potrajati. Tako je sa svim opskurnim smjerovima na lokalnim penjalištima. Ljudi takve smjerove uglavnom izbjegavaju, ali onaj tko se malo duže i ozbiljnije penje zna ih cijeniti.

Teško da netko može shvatiti zašto je svjetski putnik poput Jure (koji trenutno živi u Ljubljani, a par godina je živio i u Španjolskoj) odvojio 5-6 izleta za neki ”bezvezni” smjer na Kalniku, ali mi ga razumijemo i od srca mu želimo da ponovo pronađe sličan smjer i da s uspjehom potroši još više vremena na njega. Jer lijepo je kad te ide i kad brzo popneš smjer, a još ljepše kad ne ide i kad sve to malo potraje. 🙂

Jura u Šumici dok Buntovnicu nije fermal ni pol’ posto