Naravno. Jedan jedini – The Čorko (Petzl,Himalayasport) se jučer vratio iz Mišje peći
 gdje je popeo Laku noć Irena – ( 8b ) i
 Izgubljeni sin
– ( 8a+ ) .

Sva sreća da je Izgbljeni sin visok 40-tak metara a ne boulder, jer ga se Igor sigurno nebi popeo 🙂