U Zagrebu je osnovana udruga za terapijsko penjanje Osmijeh. Penjanje se u terapijske svrhe koristi kod niza oblika motoričkih oštećenja, neuroloških disfunkcija i psiho-socijalnih poteškoća, a mislim da je to prva takva, hvalevrijedna inicijativa kod nas. Više informacija možete saznati na njihovim stranicama ili facebook profilu.