Nije ga bilo, polagao je ispite, uhvatio uvjet za èetvrtu godinu i nakon poduže stanke popeo 7c+. Radi se, naime, o  Perici Levatich.  U subotu je bio na Vranjoj peèi i riješio Karambu 7c+. Pero, bravo! A sad za pravo jer ljeto dolazi…