Ovog vikenda, tocnije u subotu, Jurica L . , Emil M i ja smo posjetili Pokojec. Jurica L. ( Himalayasport ) je  tog dana preuzel glavnu ulogu na prenjalištu:  u prvome je pokušaju tog dana pao na zadnjem gibu – prema tramvajcu,doslovce s samog sidrišta. 🙂 U drugmo pokušaju je stisnul kako treba i popeo Mala sirena – (8a) ! U smjeru prevladavaju male rupice za ljevu, a rubići za desnu ruku – kaže Jura.
Emil Mucko je takoðer stiskal svojim prstima te je popeo Glupson – (7c), kojeg ja nisam 🙂

Bravo asevi !

Mala sirena je u vodiću ocjenjena sa (8a/a+) ali kako vidim ,Jura smatra da je smjer cisti (8a).

Glupson je u vodiću ocjenjen sa( 7b+) ali se penjači slažu da bi ocjena trebala biti (7c).

Pozz !