Tokom ovog  vikenda ureðeni su i nabušeni neki novi projekti u Paklenici, u „rupi“ : projekt s lijeve strane Žrela i projekt s desne strane tog istog smjera, produžena je linija smjera Tika-(6b+) te je novo ime i ocjena Staračka dalekovidnost – ( 7a+/b ) te nova izlaznom varijanta
Tika + -(6c+).
Do 1.5.09` će se još preurediti postojeći projekt s lijeve strane II Marattoneta – (8b+) .

Smjerove su uredili Igor Č. i Marko M. uz dopuštenje i materijal NP Paklenica.

 Skice smjerova možete pogledati u „ opširnije“ ……

Skica: