Nas drug Tito (Petzl,Himalayasport) je  ovog mjeseca zajedno sa drugaricom Jovankom popeo par novih smjerova u Paklenici:
10.5.08 Alan Fjord-(7c) 355m  – dužine idu redom: 6a,6a+,6c,7a+,7a+,7c,7a+,6c+,6a  koje je Tito sajtao sve , osim dužine  7c 
gdje  je pao pred štandom pa je morao ponoviti cijelu dužinu.
11.5.08  Black Magic Woman – (7b+) 350m


S druge strane, Vertikalovci napadaju Pokojec gdje
smo popeli sljedeće smjerove:
16.5.08 David K. – Glupson (7c)
18.5.08 MiroMali princ (7a+/b)