28.08.2015. Igor Čorko slobodno je popeo još jedan u nizu zahtjevnih smjerova u stijeni Grande Cima. Smjer  “Ohne Rauch stirbst du auch” jedan je od novijih smjerova tako da je Deda napravio peto slobodno ponavljanja smjera, odnosno četvrto u “jednom šusu”!

Za jutarnje razgibavanje treba stisnuti 8a s dva bolder detalja, nakon čega ide nimalo laki 7c u kojem je i Ines Papert pala u “on sight pokušaju” . (Ostalo je popela na pogled. Ti babe!) Cijeli smjer ima slijedeće ocjene po cugovima:
8a, 7c, 7a+, 6c+, 7b, 6c+, 7a+, 6c, 7a+, 7b+, 6b+, 6a, 6b+, 6c+, 6a, 6a+, 5+

Dužine 7b i 7b+ nisu za podcijeniti, pa je i dedi trebalo četiri pokušaja za svaku.(huda volja!)  Za kraj, dedi je ovo deseti višedužinac ocjene 8a i više…Svaka čast  Deda!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (1) 12 13 14 22 23