Igor Č. te Jurica L. su posjetili Kalnik te  zabušili i popeli novi smjer izmeðu Aurore i Ursusa
(sektor Stari grad) – Freza(6c+), oprez ! zasad fali pločica na 3. spitu!