Ekipa je penjala i u Mišjoj peci a kako tajna služba javlja Luka E. je popeo  Jumbo 7a/a+ te Sternschnuppe 7b.

Igoru zelimo vise srece drugi put jer je penjao Kaj ti je
deklica
(8b+) i pao dva pokreta od sidrišta ! Yell