Unatoč izmasakriranim prstima i puknutim jagodicama koje mu je smjer zadnji puta "poklonio", Igor Čorko (Himalaya sport, Petzl) danas je na Kotečniku popeo smjer Masaker (8b). Radi se o 25 metarskoj kombinaciji smjerova Guernica (8a) i Butnskala (8b+) u poznatom sektoru Oboki iliti Rupa.