Proslog je vikenda Ljubomir Sakač popeo u Mišjoj peći smjer Samsara – (8a) !