Igor Čorko ( Himalaya-sport, Mammut, Petzl, Lanex) :

17.5.2007   – Zarečki krov : Sakrabojski ( 7c )   R.P. 
                                             Erectus  ( 7b ) N.P.
                                             Pet punti ( 7b )

                               19.5.2007 –  Bohinjska Bela :   Stefani ( 7c) N.P.
                                                                 Ženska za nagradu ( 8a ) R.P.


Smijer "Pet punti " je prije bio ocijenjen sa 6c+, no zbog  odlomljenog hvatišta se predlaže ocijena 7b .