Ovog vikenda su Jura Levatić ( Mammut, Himalayasport ) i Emil Mucko  odlučili panjat na Kalniku. Kako kaže  Jura, "  jako smo grizli pa smo  popeli Grizli –  ( 7c+ ) " .
Malo dalje, u Paklenici,sektor Hram, Vedran je uspio "skinuti"  Morana – ( 6c :)