Igor Č. ( Petzl, Himalayasport ) je ovog vikenda popeo novozabušeni smjer Winnetou te predlaže ocjenu 8a. Smjer se nalazi u rupi  odmah iza velike ljuske  u kanjonu, a linija prolazi s lijeve strane postoječeg smjera Aglaia.

Amici miei – (7b) (300 m) u kombinaciji s Riom (Anića kuk) Čorko penje na pogled uz pratnju Alda.