Škicnite na super filmić sa prošlog PH u težinskom natjecanju u PCZ-u, gdje su nastupila i naši

Perica & Jurica Levatić.

PH težinsko penjanje 2/2012 by Akcijska Centrala.