S jakom završnicom Vertikalovaca na ljetnim penjalištima koju je većina provela rasturajući lokalne projekte, vrijeme je za upenjavanje na sunčanim stijenama Istre, Paklenice, Čikole te jugu susjedne Slovenije. Čorko, Škalec i Jura nastavljaju okidati 8-ice, dok se na scenu javljaju Roko i Mihin sa 7b usponima.

Čorko i Škalec u Mišjoj peći (SLO) [Foto: Sunčica Hrašćanec]

Klupski asevi su već u 10. mjesecu krenuli na osvajanje uvale Smrke na Braču gdje im 50-metarni smjerovi testiraju izdržljivost za odličnu pripremu zimske sezone. Čorko tamo penje 8a Bric a Brač i 8a+ Prends-moi là!, a Jura također okida isti 8a+ iz druge te dodaje i 8a+ Glagolitic line. Škalec u 9 dana penje ista tri smjera i proširuje listu s 8a+ Olive holds, 8a Crab power, 8a I belive I can fly te 8a Brač a gauche iz druge. Nakon pokojskih rupica, Sara se također upenjava sa 7a Space di kuna te 6c Carinthia line.

Čorko nastavlja s rokanjem u Miški i Istri gdje u Brseču buši i prvi penje 7c+ Moremo, penje smjer 8b (8a+) Lucky Luke te dvoje 8a. Sa Škalecovim usponom 8a+ Toruk-Maktu direkt iz druge u Pandori prelazi monumentalnih 100 smjerova 8a težine i više, a već nastavlja listu s 8a+ New way new life u Kompanju.

Mihin reda 7a+ smjerove u Kotečniku, Paklenici i na Pokojcu te uspijeva okinuti kalnički 7b Pivo na kraju! Roko također nastavlja u pozitivnom trendu te penje 7a u Vranjači i dva 6c+ na Kalniku.