Upozorenje svima koji penju na Pokojcu! U potprijemu se nalazi šišmiš.

Nije neka vijest, ali već je ugrizel jednu vertikalovku pa da nemate komplikacija

oko odlaska na cijepljenje i sl…

Možda je to tajna nedavnog dizanja ocjene na 6c? Čestitamo!!!

Spavaš li mirno Anto Grgić?