Na Pokojcu su Marko i Vedran popeli smjer
La Bamba – (7a+). Detalj je lagano prevjesan i zahtjeva skok (za one malo kraće:)) s sitnog hvatišta na tramvajac. A sve to se izvodi dok su,naravno, ruke napumpane 🙂