Fotografije su djelo i vlasništvo uvijek odličnog Luke Tambače.