Naš Marko Žabčić – Žaba nakon duže apstinencije od težih smjerova ponovo se posvetio sportskom životu. Redoviti trening i zdrava prehrana urodili su plodom, jer Žaba je tokom srpnja nanizao nekoliko dobrih uspona na lokalnim penjalištima i podigao svoj osobni panjački nivo. Pali su: Princeza (7b+) i Mali Princ (7a+/b) na Pokojcu, Uživancija (7b) i Zelena dolina (7a) na Vranjoj peći, te Ferguson (7a) i Blazer (7a) na Kalniku.

Čestitamo!