Prošlog vikenda Ljubomir Sakač je napravio prvo ponavljanje Igorovog smjera Winnetou – ( 8a ) u Paklenici i potvrdio njegovu ocjenu. Čorko je umeðuvremenu uredio i prespitao stari tehnički smjer Žrelo koji je nekada bio ocjenjen sa A3 , te bi sada ocjena mogla biti cca 8a – 8b .

 

Na Ljublju su Vesna i Miro popeli Pičkin dim– ( 6a+ ), a Miro je za kraj popeo i Junfericu – (5c+).

 op.a. Igor je očito imao dobru inspiraciju za oslovljavanje smjerova….   🙂