Ne, ne, nije riječ o nekom lokalnom" tudumu" već o smijeru Tudum (7c) kojeg je Ljubomir S.
u petak poslijepodne popeo na Pokojcu 🙂

Malo dalje je prof. Vlado iz Zg-a riješio Heretik (7a+).