Dolazak pod višedužinski smjer Aria Sotile (8a), Italija.