Nakon brojnih skokova Luka je napokon pogodio pravu " rupu " .Tako je danas na Pokojcu  Luka E. popeo smjer Princeza ( 7b +) !