Sa dolaskom toplijeg vremena mičemo se s plastike i započinjemo novu sezonu u Paklenici.
Subotu Ivek započinje sa Marinom penjući Nostalgiju te sa Škalecom prolazi kroz Mosoraša.
Saša i Sara uživaju u kanjonu, Deda penje projekt, a Drama prvi dan vikenda koristi za edukaciju na seminaru za alpinističku školu.
U nedjelju, navez Ivek – Drama penju Velebitaša. Saša i Sara kanjoniraju, a Deda i Škalec buše nove smjerove na Čikoli.
Sve u svemu, još jedan kvalitetan vikend za Vertikalovce je iza nas.
(Text by Drama)