Sastav: Čorko family:
30.12.06' – Sv.Nedeilja, Šuplja Stina:
Central Crek 7a NP,
T2 Kings 7b NP(7a),
Red Line Cave 7c RP(7b+),
You 7c+ FLEŠ(7b+),
31.12.06' – Vela Stiniva:
Tramuntana 7a+/b NP
Zubatac 7a+ NP
01.01.07' – Šuplja Stiniva
Stara vojna 7a NP
Sarajevo 7a+ NP(6c+)
Left Variant 7b+ FLEŠ(7b)
Hacker 7b+ RP
Coyote 8a RP(7b+/c)
Eagle 7b+ NP(7a+/b)
ps: Mislim da su ocjene previsoke za neke smjerove u Šupljoj Stinivi ali je ambijent penjališta prekrasan.