corko1Igor Čorko – Deda otvara sezonu teških uspona! Ovog puta pospremio je u džep Nočnu kroniku (8b) u Mišjoj peći. Nočna je produžetak pumpavog prvog dijela (7c+), nakon kojeg slijedi kar zaj***nboulder detalj.

Čestitamo!